Make your own free website on Tripod.com
  南美大魚網  
  南美鱷魚釣魚協會  
   
     
0606

終於改版完成,第一件大事,快到輝煌戰果篇,觀看站長嘔心瀝血大作

50公斤 SURUBI

 
   
0529

 

鱷魚釣魚協會終於在品嚐50公斤大SURUBI的味噌魚頭中成立,會中一致推選鱷魚先生為本會會長,在此恭賀鱷魚先生為本會會長.

 
   
0501 釣友小林子釣到35公斤surubi